NYE PRISER! PR. 01.01.2022 ER DER ÆNDRINGER I VORES PRISER GRUNDET DYRE FRAGTPRISER SAMT BANKGEBYRER!

Retningslinjer for reklamation/RMA

RMA er ikke til retursager. Jf. § i vores handelsbetingelser tilbyder vi ikke returret på varer, medmindre en aftale herom foreligger inden indgåelse af købskontrakten mellem IT Support og Hardware og køber.

1) Husk ALTID at påføre alle RMA-numre på forsendelsen, gøres dette ikke vil forsendelsen blive returneret.

2) Varerne SKAL pakkes forsvarligt, så disse ikke lider overlast under transporten.

3) Før indsendelse bør varerne undersøges og testes sammen med andre enheder/andre systemer. F.eks. skift batterier i en trådløs enhed, tjek om enheden har en sikring, der kan være sprunget. Hvis produktet har været udsat for væskespild eller anden fysisk overlast er dette ikke dækket af reklamationsretten.

4) Ved konstatering af ulovligt eller ulicenseret software på indsendte produkter kan sagen ikke behandles.

5) IT Support og Hardware kan ikke drages til ansvar for datatab. Det er brugerens eget ansvar at sørge for backup af data inden indsendelse.

RMA-betingelser 

1) Varer SKAL indsendes med alle delkomponenter og komplette for at behandling kan foretages. Ved komplette PC'er skal kun selve PC'en indsendes eller kun den defekte perifere enhed, med mindre problemet er mellem en af de medleverede komponenter og PC'en.

2) Ved insendelse af refurb iPhone på reklamationssag bemærk venligst at “find my iphone" SKAL være deaktiveret. Samt alle PIN-koder skal være slået fra. Alle øvrige telefoner skal indsendes til deres respektive service centre, og håndteres ikke hos os (er du i tvivl kontakt os på forhånd inden indsendelse).

Overholdes ovenstående ikke, returneres varen uden behandling mod betaling af fragt og håndtering.

3) Varerne SKAL pakkes forsvarligt; ved elektroniske komponenter (heriblandt alle interne komponenter, samt varer hvor der er synlige elektroniske dele) skal varerne ALTID pakkes i en anti-statisk pose/emballage som det inderste beskyttelseslag. Ved bundkort der leveres med CPU sokkel beskyttelseplade, SKAL denne monteres under transport når der ikke er monteret en CPU.

4) Varen skal senest være os i hænde 3 uger efter RMA-sags oprettelse. Hvis der konstateres en “ikke synlig" defekt ved en vare, skal der oprettes en reklamations-sag inden for 2 måneder fra fejlen konstateres. Bemærk! I tilfælde af at der konstateres fysiske skader eller mangler ved et produkt skal der reklameres øjeblikkeligt.

5) Varen SKAL være os i hænde inden garanti periodens udløb.

6) IT Support og Hardware kan ikke drages til ansvar for tabt eller ødelagt original emballage, som medsendes til RMA. De enkelte producenter kan have forskellige procedurer for ombytning af emballage og tilbehør til SWAP eller refurbished enheder.

Prisliste

1) Vare indsendt uden RMA nummer: Kr. 319,- inkl. moms plus fragt.

2) Vare testet, ingen fejl fundet: Kr. 699,- inkl. moms plus fragt.

3) Vare skadet som følge af fysisk overlast, bortskaffet: Kr. 275,- inkl. moms.

4) Vare skadet som følge af fysisk overlast, returneres: Kr. 319,- inkl. moms plus fragt.

5) Vare indsendt hvor serienummeret mangler, bortskaffet: Kr. 275,- inkl. moms.

6) Vare indsendt hvor serienummeret mangler, returneres: Kr. 275,- inkl. moms.

7) PC ompakkes ved returnering grundet beskadiget/uforsvarlig emballage: 319,- inkl. moms plus fragt.

8) Deltagelse i fejlfinding på timebasis. Pr. påbegyndte ½ time Kr. 349,- inkl. moms.

* IT Support og Hardware tager forbehold for evt. at viderefakturere producenters/leverandørers gebyrer, samt prisen for allerede ombyttede/krediterede varer i tilfælde af afvisning hos producent/leverandør. Der kan i visse tilfælde gå op til to måneder fra produktet er modtaget hos IT Support og Hardware, til test/verifikation er gennemført hos producenten/leverandørens.